Blog chia sẻ - Lan tỏa yêu thương.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Câu nói hay - Song ngữ - NLPer

1. Live not to eat, but eat to live
>>> Sống không phải để ăn nhưng ăn để sống

2. The longest day must have an end
>>> Ngày dài nhất cũng phải qua đi

3. Make the best of a bad job
>>> Phải biết chấp nhận hoàn cảnh

4. A man can only die once
>>> Ai cũng phải chết một lần

5. Marriages are made in Heaven
>>> Hôn nhân là do trời định

6. Men are blind in their own cause
>>> Con người mù quáng vì niềm tin của mình

7. Men make houses, Women make home
>>> Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm

8. Might is right
>>> Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh

9. Money talks
>>> Đồng tiền biết nói

10. Necessity is the mother of invention
>>> Cái khó ló cái khôn


11. Barking dogs seldom bite
>>> Chó sủa là chó không cắn

12. The beaten road is safest
>>> Con đường quen thuộc là con đường an toàn nhất

13. Beauty is in the eyes of the beholder
>>> Vẻ đẹp nằm trong con mắt người ngắm

14. Better late than never
>>> Thà muộn còn hơn không

15. Blood is thicker than water
>>> Một giọt máu đào hơn ao nước lã

16. Book and friend should be few but good
>>> Sách vở và bạn bè, cần ít thôi nhưng phải tốt

17. Brevity is the soul of wit
>>> Sự ngắn gọn là tinh hoa của trí tuệ

18. The best is enemy of the good
>>> Cầu toàn đâm ra hỏng việc

19. Everybody's bussiness is nobody's bussiness
>>> Cha chung không ai khóc

20. Too many cooks spoil the broth
>>> Lắm thầy thối ma


21. Cut your coat according to your cloth.
>>> Liệu cơm gắp mắm
22. Bad news have wings
>>> Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa

23. To swim with the tide
>>> Gió chiều nào che chiều ấy

24. It takes all sorts to make a world
>>> Của năm bảy loại, người năm bảy loài

25. Ill gotten, ill spent
>>> Của thiên trả địa

26. You can't make an omelette without breaking eggs
>>> Muốn ăn phải lăn vào bếp
27. As you brew, so you must drink
>>> Bụng làm dạ chịu
28. Diamond cut diamond
>>> Kẻ cắp gặp bà gìa

29. Home is home, be it ever so homely
>>> Ta về ta tắm ao ta

30. A clean fast is better than a dirty breakfast
>>> Đói cho sạch rách cho thơm
31. Don't let the grass grow under your feet
>>> Đừng để nước đến chân mới nhảy

32. Nothing venture, nothing win
>>> Không vào hang cọp sao bắt được cọp con

33. To make two ends meet
>>> Giật gấu vá vai

34. The grass is always greener in the other side of the hill
>>> Đứng núi này trông núi nọ

35. Out of sight, out of mind.
>>> Xa mặt,cách lòng

36. When in Rome, do as the Romans do
>>> Nhập gia tùy tục

1. A bad begining makes a good ending.
---> Đầu xuôi, đuôi lọt.
2. A bad compromise is better than a good lawsuft.
---> Dĩ hoà vi quý.
---> Một câu nhịn, chín câu lành.

3. A bad workman quarrels with his tools.
---> Vụng múa chê đất lệch.
---> Vụng hát chê đình tranh.
---> Đàng cưa vậy, trách lưỡi cưa không ngay.

4. A bargain is a bargain.
---> Ăn cho, buôn so.

5. A bird in the hand is worth two in the bush.
---> Thà rằng được sẽ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng.
---> Đa hư bất như thiểu thực.

6. A bird may be known by its song.
---> Xem việc biết người.
---> Xem trong bếp biết nết đàn bà.

7. A broken friendship may be soldered, but will never be sound.
---> Nước đỗ khó bốc, gương vỡ khó lành.

8. A burden of one's own choice is not felt.
---> Tư tưởng không thông vác bình đông cũng nặng.

9. A burnt child dreads the fire.
---> Phải cái dại rái (tởn) đến già.
---> Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ.
---> Chim bị đạn sợ làn cây cong.

10. A cat in gloves catches no mice.
---> Muốn ăn hét, phải đào giun.
--->Muốn ăn sim chín phải vào rừng xanh.
---> Có làm mới có ăn.

11. A civil denial is better than a rude grant.
---> Mất lòng trước, được lòng sau.

12. A lean fast is better than a dirty breakfast.
---> Giấy rách phải giữ lấy lề.
---> Đói cho sạch, rách cho thơm.

13. A clean hand wants no washing.
---> Vàng thật không sợ lửa.
---> Vàng tốt không nệ bán rao.
14. A closed mouth catches no files.
---> Đa ngôn đa quá.
---> Thần khẩu hại xác phàm.
---> Khẩu thiệt đại can qua.
---> Lời nói gây ra chiến tranh.

15. A clear conscicence laughs at false accusations.
---> Cây ngay không sợ chết đứng.

16. A cook is valiant on his own dunghill.
---> Chó gậy gần nhà, gà cậy gần vườn.

17. A constant guest is never welcome.
---> Đừng làm khách quá lâu.

18. A contented mind is a continual feast.
---> Trí túc đệ nhất phú (biết đủ là giàu nhất).
---> Thích chí hơn phú quý.

19. A creaking door hangs long on its hinges.
---> Người tàn tật sống với nhau.
---> Cong quẹo như kim chì.
---> Bát bể để được lâu ( Russian Saying).
---> Cây tốt bị đốn trước (Trang Tử).

20. A cusrst cow has short horns.
---> Trời sinh hùm chẳng có vây, hùm mà sinh cánh hùm bay lên trời.

21. A danger foresness is half avoided.
---> Cẩn tắc vô ưu (cẩn thận thì không lo phiền toái).
---> Nhân vô hiền lự tất hữu cận ưu (người ko lo xa ắt có buồn gần).

22. A drowning man will catch at a straw.
---> Đau chân há miệng.
---> Chết đuối vớ cả cọng rơm.

23. A fair booty makes many thieves.
---> Đừng mang mỡ đến trước miệng mèo.
---> Mỡ treo miệng mèo.
---> Hoắc kim hắc nhân tâm (vàng bạc khêu gợi lòng tham con ngừơi)

24. A fair face may hide a foul heart.
---> Cá vàng bụng bọ.

25. A fault confessed is half redressed.
---> Biết nhận lỗi là đã sửa chữa được phân nữa.

26. A flow will have a ebb.
---> Sông có khúc, người có lúc
---> Người có lúc vinh lúc nhục, sông có lúc đục lúc trong.

27. A fool always rushes to the fore.
---> Quân từ ẩn hình, tiểu nhân lộ tướng.
---> Thông minh thánh trí thủ chi dĩ ngu (người tài trí thường giữ bề ngoài khờ khạo).

28. A fool and his money are soon parted.
---> Đồng tiền thằng ngốc nằm không nóng túi.

29. A fool may sometimes give a wise man counsel.
---> Người ngu đôi khi có thể cho người khôn một lời khuyên.
---> Bất dữ nhân phế ngôn (Đừng vì người dở mà bỏ lời nói hay của họ)

30. A foul morn may turn to a fair day.
---> Hết mưa trời lại hửng sáng.

31. A fool's tongue runs before his wit.
---> Chưa đặt đít đã dạy mồm.
32. A friend in need is a friend indeed.
---> Hoạn nạn mới biết ai là bạn bè.

33. A friend is never known till needed.
---> Xem câu 32

34. A golden key opens all doors.
---> Có tiền mua tiên cũng được.

35. A good anvil does not fear the hammer.
---> Cây ngay không sợ chết đứng.
---> Vàng thật không sợ lửa.

36. A good beginning is half the battle.
---> Đầu xuôi đuôi lọt.

37. A good beginning makes a good ending.
---> Xem lại câu 36.

38. A good conscience is a solf pillow.
---> Lòng thanh thản là chiếc gối mềm.
---> Hùm giết người hùm ngủ, người giết người thức đủ năm canh.

39. A good deed is never lost.
---> Làm ơn không bao giờ thiệt.

40. A good example is the best sermon.
---> Nên làm gương hơn nói bằng lời.

41. A good face is a letter of recommendation.
---> Nhân hiền tại mạo.

42. A good husband makes a good wife.
Người chồng tốt làm nên vợ tốt.

43. A good marksman may miss.
---> Thánh nhân còn có đôi khi nhầm.

44. A good name is better than riches.
---> Tốt danh hơn tốt áo

45. A good name is sooner lost than won.
---> Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.

46. A good turn is soon forgotten, but an insult long remember.
---> Ơn chóng quên, oán nhớ đời.

47. A good wife is a good prize.
---> Người vợ tốt là vô giá (Kinh Thánh).

48. A good wife makes a good husband.
---> Vợ khôn ngoan làm quan cho chồng.

49. A good workman is known by his chips.
---> Xem việc biết người .
---> Xem trong bếp biết nết đàn bà.

50. A great fortune is a great slavery.
---> Ăn cơm với cáy thì ngáy kho kho, an cơm thịt bò thì lo ngay ngáy.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Chuyên Gia Marketing Online

Fanpage

Youtube

Copyright © Trực Vĩnh Long | Thiết kế Theme by Vĩnh Long - Nguyễn Thành Trực